zeg nooit hobby, that sucks

&Concept

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

395 Minuten
Amateur-popmuziek in Nederland

395 Minuten, dat is de tijd die de gemiddelde amateur-popmuzikant aan zijn (vooral zijn, wat minder haar) hobby besteedt. En zeg nooit 'hobby', want voor de meesten is het een serieuze aangelegenheid.

In opdracht van Kunstfactor en de Popunie deed &Concept in 2007 onderzoek naar amateur-popmuziek in Nederland.

Wat we te weten wilden komen is: Hoeveel popmuzikanten zijn er in Nederland? Wie zijn het? Hoe oud zijn ze? Wat voor muziek maken ze? Treden ze op? Welke rol speelt het maken van popmuziek in hun leven? Is het alleen een hobby of zijn er ook andere motieven om 395 minuten per week popmuziek te maken?

&Con­cept interviewde 30 popmuzikant­en en hield in samenwerking met TNS NIPO een landelijke enquête. Begin 2008 verschenen de resultaten van het onderzoek in het boek '395 minuten'. Het boek werd gepresen­teerd op het Noorderslagfestival in Groningen, waar Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie, het eerste exemplaar in ontvangst nam. Vervolgens vond een debat plaats.

twttr