city marketing ...

&Concept

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Apeldoorn Muziekstad

In opdracht van de Gemeente Apeldoorn onderzocht &Concept in 2007 de mogelijkheid om de stad Apeldoorn te profileren als 'muziekstad'.

Amsterdam heeft de grachten, Rotterdam de havens, Den Haag is hofstad, Delft kennisstad, Eindhoven heeft technologie als handelsmerk. Voor Apeldoorn blijkt de Veluwe weliswaar 's zomers een toeristische trekpleister, maar de gemiddelde leeftijd van de bevolking stijgt en hoger opgeleiden trekken weg. Apeldoorn mist universiteit en hogescholen - die steden in de nabije omgeving wel hebben - en werkgelegenheid voor hoger opgeleiden.

Om een levendige stad te blijven heeft Apeldoorn een gevarieerdere bevolking nodig. Dat is één van de achterliggende gedachten van de Gemeente Apeldoorn om in haar cultuurvisie 2004-2014 twee thema's te kiezen: Ongekende Schoonheid en Jong Talent. De gemeente wil zich internationaal profileren met een tot de verbeelding sprekend, liefst uniek, initiatief. Dit initiatief en het eruit voortvloeiend imago moeten op termijn een vestigingsfactor worden.

Een aantal bestaande initiatieven in Apeldoorn en Gelderland heeft als gemeenschappelijke noemers 'jonge muziek' en 'muzikaal talent': Internationale Stichting Masterclasses Apeldoorn, de Young Composers Meeting, het Nationaal JeugdOrkest en de Stichting Gelderse Muziek Zomer. 

&Concept bracht de verschillende muziekorganisaties en initiatieven in kaart in een 10-tal gesprekken op lokatie. Waarbij naast genoemde muziekinitiatieven ook amateurorkest Ereprijs, Schouwburg Orpheus, poppodium Gigant, Markant Centrum voor Kunsteducatie, ArtEz Hogeschool en Unisono (nu Kunstfactor) betrokken werden.

&Concept inventariseerde de wensen die er waren, categoriseerde deze en werkte een viertal mogelijke scenario's uit. Vervolgens bracht &Concept de partijen, aangevuld met externe muziekexperts en een dagvoorzitter, een dag lang bijeen voor een conferentie. De dag was bedoeld om gezamenlijk tot een jaarlijks terugkerend initiatief te komen, waar alle partijen in zouden participeren en dat de stad 'op de kaart kan zetten'.

De scenario's werden gepresenteerd en vervolgens werden er werkgroepen gevormd die de plannen per scenario concretiseerden. Deze werden gepresenteerd en vervolgens werd gestemd. Men koos voor het scenario 'artist in residence': jaarlijks zou een prominent persoon uit de muziekwereld verbonden zijn aan de stad Apeldoorn. Alle muziekinitiatieven zouden vervolgens met deze componist/dirigent/muzikant aan de slag gaan. 

Tot slot schreef &Concept 'Naar een Centrum voor Muziektalent'; het definitieve advies aan de Gemeente Apeldoorn.

tweedelie