ze willen vanalles
die amateurs

&Concept

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Behoeften Brabantse Amateurs

Contactgegevens en behoeften van de Brabantse amateurkoorzang, - theater en -dans.

&Concept werd door Kunstbalie (Provinciaal expertisecentrum voor kunsteducatie en kunstbeoefening Brabant) gevraagd de adresbestanden van de amateur podiumverenigingen onder de loep te nemen en waar nodig aan te passen en vervolgens de behoeften van deze verenigingen te peilen.

Zodoende controleerde, corrigeerde en verzamelde &Concept tussen oktober 2015 en april 2016 de contactgegevens van Brabantse koren, theaterverenigingen, dansscholen en dansgroepen. Deze adressen zullen vanaf
nu weer worden bijgehouden door de provinciale koepels: Koorplein, Kabra en DeDanspunt.

Vervolgens onderzocht &Concept middels een enquete de behoeften van deze amateur podiumverenigingen.

Het verzamelen van adressen en een behoeftepeiling is een vervolg op het advies dat &Concept in 2014 uitbracht over de Brabantse infrastructuur voor de amateurkunst. De rol en het functioneren van de koepels werd daarin een belangrijk aandachtspunt genoemd.

Over de opzet van het onderzoek en de voortgang heeft regematig tussentijds overleg met de opdrachtgever en de betrokken koepels plaatsgevonden.

De resultaten zijn april 2016 aan Kunstbalie en de koepels gepresenteerd.
De rapportage is op aanvraag verkrijgbaar bij Kunstbalie en &Concept. Voor het verkrijgen van de adresgegevens van de Brabantse amateur podiumverenigingen moet contact worden opgenomen met de desbetreffende koepels.

Tweet