AK provincie Brabant

&Concept

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Een infrastructuur voor de Brabanste Amateurkunst

Eind 2013 werd &Concept door Kunstbalie gevraagd te onderzoeken wat een wenselijke infrastructuur voor de Brabantse Amateurkunst zou zijn; een logisch provinciaal beleid op het gebied van de amateurkunst.

&Concept las alle nota's, onderzoeken en beleidsstukken over het onderwerp en hield vervolgens uitgebreide interviews met 15 personen, allen betrokken bij het Brabantse amateurkunstbeleid. Mensen de hemd van het lijf vragen is één van de leuke kanten van onderzoek doen. Van de voorzitter van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen tot die van de Samenwerkende Brabantse Openluchttheaters en de Fotobond Brabant-West; allen besteden vele uren vrije tijd aan het mogelijk maken van de kunstbeoefening van hun achterban. En kunnen daar enthousiast en aanstekelijk over vertellen! Jammer genoeg zijn niet alle verhalen even rooskleurig; er is afgelopen jaren veel bezuinigd en er is dientengevolge veel verdwenen.

Research, interviews en gesprekken met de opdrachtgever, leidden in maart tot een advies en een presentatie bij Kunstbalie.

Het advies is op verzoek in te zien bij &Concept en Kunstbalie.