zeg het
met verf

&Concept

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Brush it!

Onder de naam 'Brush it!' bedacht &Concept een project voor scholen binnen het Talens Palet 2005. Doel was de participatie van jongeren aan de schilderwedstrijd te vergroten. &Concept sprak met de Kunstbende, Buitenkunst, de SKVR, Kunstgebouw, het Sint Franciscus College en 20 docenten van centra voor de kunsten. Een schilderproject voor jongeren was zeer welkom. &Concept brainstormde vervolgens samen met Frits Achten (SBA, nu Kunstfactor) over aanpak en opzet.

Vervolgens maakte &Concept een website waarmee jongeren op school en bij de centra aan de slag konden. De website bestond uit een speelse vertaling van het thema uit Paravion van Hafid Bouazza. Balanceren tussen twee werelden, heimwee, weemoed; daar gaat Paravion over. Frits Achten schreef de thematische, educatieve teksten.

Samen met Royal Talens maakte &Concept leskisten, tot de rand gevuld met verf. Daarnaast bevatte de leskist het boek Paravion, een handleiding voor docenten en de website op cd-rom.

Op vijf heel verschillende schooltypen (van VMBO tot gymnasium) draaide het project in 2005 als pilot. Leerlingen volgden een workshop bij het centrum voor de kunsten, gingen bij een beeldend kunstenaar op atelierbezoek en gingen daarna in de klas met hun eigen tekendocent aan de slag. Tot slot werd op school of bij het centrum voor de kunsten geëxposeerd en gejureerd.

Van elke Brush it! klas mocht een werk door naar de finale. Landelijk werd er door de jury in CODA Museum ook een Brush it! winnaar gekozen.Boven: workshop bij ToBe in de Berckepoort te Dordrecht, onder: Brush it! winnaar Jules Notermans krijgt zijn prijs uit handen van Hafid Bouazza.

kwek kwek