goedgekeurd ... of niet

&Concept

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Certificering AK & KE

In opdracht van de Stichting Certificering Kunsteducatie & Amateurkunst (CKA) deed &Concept in 2010 onderzoek naar de certificering van amateurkunst en kunsteducatie.

De opdracht luidde:

Het analyseren van de huidige systematiek en aanpak van certificering in de kunsteducatie en amateurkunst en het verzamelen van het voor die analyse noodzakelijke materiaal.

Belangrijkste onderwerp van analyse is het draagvlak van het product onder huidige en potentiële klanten en eventuele aanpassingen aan het product ter vergroting van het draagvlak.


Partners hierin waren Kunstconnectie en Kunstfactor, zij zijn de oprichters van de Stichting CKA.

Methode

Het onderzoek van &Concept bestond uit:

- Het verzamelen van publicaties over het onderwerp (gedrukt en online)
- Gestructureerde interviews met deskundigen en vertegenwoordigers van huidige en potentiële 'klantgroepen'; mensen die betrokken zijn bij de totstandkoming van de certificaten, (potentiële) afnemers, mensen die tussen aanbieders en afnemers in staan en onafhankelijke deskundigen. &Concept interviewde in totaal 41 personen.
- Een online enquête onder de centra voor de kunsten en amateurkunst-verenigingen.
- Ordening en analyse van het materiaal.

Inzage publicatie, klik hier.