ieder kind heeft een talent

&Concept

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Jeugdcircus in Nederland

Jeugdcircus is een relatief nieuw terrein binnen de amateurkunst. Kunstfactor vroeg &Concept in 2009 om onderzoek te doen naar de werkwijze, visie en am­bitie van de Nederlandse jeugdcircus­sen. &Concept werkte de resultaten van eerder onderzoek uit en voerde gesprek­ken met de zakelijk en artistiek verant­woordelijken van 16 jeugdcircussen. De resultaten - statistiek en interviews - zijn te lezen in de publicatie 'Jeugdcircus in Nederland'. &Concept presenteerde het onderzoek december 2009 in het Bijlmer Parktheater in Amsterdam, op een conferentie voor jeugdcircussen georganiseerd door Kunstfactor en Circomundo.

Inzage publicatie op verzoek.

twitsels