kunst
in kaart

&Concept

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Culturele Atlas

In 1999 onderzocht &Concept in opdracht van Kunstgebouw de geografische spreiding van culturele voorzieningen in de provincie Zuid-Holland. &Concept besloot om de bevindingen letterlijk 'in kaart' te brengen en het onderzoek te presenteren in de vorm van een atlas. Godfried Vonk, destijds werkzaam voor Visual Lab vormgevers, is verantwoordelijk voor de vormgeving.

De Culturele Atlas Zuid-Holland geeft in 30 kaarten een beeld van de aanwezigheid van kunstenaars (amateurs en professioneel) en culturele voorzieningen in de Zuid-Hollandse gemeenten en regio's. Hier en daar geeft de atlas een indicatie van de omvang van een voorziening, bijvoorbeeld door het aantal stoelen, leerlingen of de grootte van de collectie in kaart te brengen. Ook wordt in een enkel geval de relatie van het aantal kunstenaars in de gemeente met de bevolkingsomvang getoond.

De atlas is gebaseerd op meer dan 50 bestanden, deels van Kunstgebouw, deels door andere organisaties ter beschikking gesteld. De bestanden zijn vergeleken met de actuele gemeentelijke lijsten. Bij alle kaarten zijn bron en definitie vermeld.

De atlas geeft antwoord op vragen als: Hoeveel amateur-dansgroepen zijn er per gemeente? Hoeveel orkesten, koren en hafabra's? Hoeveel professioneel beeldend kunstenaars, hoeveel musea, hoeveel artotheken, bibliotheken, schouwburgen en centra voor de kunsten. En is dat aantal hoger dan in andere gemeenten?

Hierboven ter illustratie de kaart Amateurkoren per gemeente.

tweedledie